Callon Petroleum Co. (CPE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 395 9 882 20 236 13 341 16 051
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 57 115 53 126 25 024 45 870 74 854
Należności w tys. USD 237 128 232 436 133 109 209 463 131 720
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 702 814 872 491 497 108 652 247 314 916
Wskaźnik płynności szybkiej 0,42 0,34 0,36 0,41 0,71

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 395K + $57 115K + $237 128K) ÷ $702 814K
= 0,42


Analiza porównawcza

2022