BorgWarner Inc (BWA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 534 000 949 000 848 000 950 000 1 338 000 1 241 000 1 390 000 1 501 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 261 000 272 000 312 000 291 000 269 000 285 000 303 000 326 000
Należności w tys. USD 3 109 000 3 351 000 3 856 000 3 566 000 3 323 000 3 363 000 3 134 000 3 166 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 767 000 3 573 000 4 235 000 4 148 000 4 236 000 3 816 000 3 651 000 3 859 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,30 1,28 1,18 1,16 1,16 1,28 1,32 1,29

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 534 000K + $261 000K + $3 109 000K) ÷ $3 767 000K
= 1,30