BorgWarner Inc (BWA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 338 000 1 241 000 1 390 000 1 501 000 1 841 000 1 507 000 1 553 000 1 755 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 269 000 285 000 303 000 326 000 321 000 308 000 339 000 313 000
Należności w tys. USD 3 323 000 3 363 000 3 134 000 3 166 000 2 898 000 2 890 000 3 063 000 3 153 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 236 000 3 816 000 3 651 000 3 859 000 3 740 000 3 637 000 3 862 000 3 921 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,16 1,28 1,32 1,29 1,35 1,29 1,28 1,33

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 338 000K + $269 000K + $3 323 000K) ÷ $4 236 000K
= 1,16


Analiza porównawcza

2022/Q4