BorgWarner Inc (BWA)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja zapasów 7,81 6,42 10,00 10,63 10,02
Rotacja należności 5,12 3,48 5,29 5,30 4,85
Rotacja zobowiązań 5,26 3,51 6,09 5,59 4,97
Rotacja kapitału pracującego 5,19 4,31 6,75 7,49 8,77

Średnia liczba dni

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni 46,73 56,86 36,51 34,34 36,42
Cykl należności dni 71,29 104,81 68,96 68,89 75,20
Cykl zobowiązań dni 69,33 104,00 59,95 65,32 73,46

Długoterminowe

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja aktywów trwałych 3,38 2,21 3,48 3,63 3,42
Rotacja aktywów razem 0,90 0,63 1,05 1,04 1,00