BorgWarner Inc (BWA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 841 000 1 650 000 832 000 739 400 545 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 321 000 312 000 276 000 250 000 145 400
Należności w tys. USD 2 898 000 2 919 000 1 921 000 1 987 400 2 018 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 740 000 3 810 000 2 329 000 2 398 900 2 425 200
Wskaźnik płynności szybkiej 1,35 1,28 1,30 1,24 1,12

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 841 000K + $321 000K + $2 898 000K) ÷ $3 740 000K
= 1,35


Analiza porównawcza

2021