BorgWarner Inc (BWA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 534 000 1 338 000 1 841 000 1 650 000 832 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 261 000 269 000 321 000 312 000 276 000
Należności w tys. USD 3 109 000 3 323 000 2 898 000 2 919 000 1 921 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 767 000 4 236 000 3 740 000 3 810 000 2 329 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,30 1,16 1,35 1,28 1,30

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 534 000K + $261 000K + $3 109 000K) ÷ $3 767 000K
= 1,30