BorgWarner Inc (BWA)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 338 000 1 841 000 1 650 000 832 000 739 400
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 269 000 321 000 312 000 276 000 250 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 236 000 3 740 000 3 810 000 2 329 000 2 398 900
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,38 0,58 0,51 0,48 0,41

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 338 000K + $269 000K) ÷ $4 236 000K
= 0,38


Analiza porównawcza

2022