BorgWarner Inc (BWA)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 15 801 000 14 838 000 10 165 000 10 168 000 10 529 600 9 799 300
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 12 700 000 11 983 000 8 255 000 8 067 000 8 300 200 7 679 200
Zysk ze sprzedaży brutto 3 101 000 2 855 000 1 910 000 2 101 000 2 229 400 2 120 100
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 610 000 1 460 000 951 000 873 000 945 700 898 500
Zysk operacyjny 1 491 000 1 395 000 959 000 1 228 000 1 283 700 1 221 600
Koszty odsetek netto 52 000 93 000 61 000 43 000 52 300 64 700
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 318 000 789 000 964 000 1 265 000 1 195 900 1 063 600
Podatek dochodowy 292 000 150 000 397 000 468 000 211 300 580 300
Udziały niekontrolujące 82 000 102 000 67 000 51 000 53 900 43 400
Zysk (strata) netto 944 000 537 000 500 000 746 000 930 700 439 900