Bath & Body Works Inc (BBWI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2024/Q2
(29 lip 2023)
2024/Q1
(29 kwi 2023)
2023/Q4
(28 sty 2023)
2023/Q3
(29 paź 2022)
2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(29 sty 2022)
2022/Q3
(30 paź 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 790 000 1 046 000 1 232 000 295 000 452 000 651 000 1 979 000 1 441 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 132 000 118 000 99 000 142 000 147 000 114 000 81 000 153 000
Należności w tys. USD 153 000 145 000 226 000 242 000 184 000 167 000 240 000 242 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 213 000 1 277 000 1 379 000 1 452 000 1 258 000 1 240 000 1 290 000 1 435 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,89 1,03 1,13 0,47 0,62 0,75 1,78 1,28

2024/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($790 000K + $132 000K + $153 000K) ÷ $1 213 000K
= 0,89


Analiza porównawcza

2024/Q2

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Bath & Body Works Inc
BBWI
0,89
Chico`s Fas, Inc.
CHS
0,51