Bath & Body Works Inc (BBWI)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Rotacja zapasów 6,07 5,68 5,64 6,58 6,68
Rotacja należności 33,45 32,84 44,04 42,20 36,07
Rotacja zobowiązań 9,46 9,26 10,51 13,08 11,73
Rotacja kapitału pracującego 8,52 4,59 4,30 14,79 10,39

Średnia liczba dni

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Cykl zapasów dni 60,11 64,26 64,71 55,50 54,63
Cykl należności dni 10,91 11,11 8,29 8,65 10,12
Cykl zobowiązań dni 38,58 39,43 34,72 27,90 31,12

Długoterminowe

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Rotacja aktywów trwałych 6,34 7,81 5,65 5,19 4,70
Rotacja aktywów razem 1,38 1,31 1,02 1,28 1,64