Bath & Body Works Inc (BBWI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2024
(3 lut 2024)
2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zysk (strata) netto 878 000 800 000 1 333 000 844 000 -366 000 644 000 983 000
Amortyzacja 269 000 221 000 363 000 521 000 588 000 590 000 571 000
Zmiana stanu należności -2 000 -14 000 -29 000 -37 000 -61 000 57 000 16 000
Zmiana stanu zapasów 1 000 0 -564 000 -14 000 39 000 8 000 144 000
Zmiana stanu gotówki -148 000 -747 000 -1 924 000 2 404 000 86 000 -102 000 -419 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 954 000 1 144 000 1 492 000 2 039 000 1 236 000 1 377 000 1 406 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -298 000 -328 000 -270 000 -228 000 -458 000 -629 000 -707 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -286 000 -328 000 -259 000 -219 000 -480 000 -609 000 -698 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -815 000 -1 562 000 -3 188 000 610 000 -666 000 -872 000 -1 127 000