Bath & Body Works Inc (BBWI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 232 000 1 979 000 3 903 000 1 499 000 1 413 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 99 000 81 000 134 000 153 000 232 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 379 000 1 290 000 2 826 000 2 372 000 1 986 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,97 1,60 1,43 0,70 0,83

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 232 000K + $99 000K) ÷ $1 379 000K
= 0,97


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Bath & Body Works Inc
BBWI
0,97
Chico`s Fas, Inc.
CHS
0,48