Bath & Body Works Inc (BBWI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 266 000 3 009 000 5 579 000 3 245 000 3 260 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 379 000 1 290 000 2 826 000 2 372 000 1 986 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,64 2,33 1,97 1,37 1,64

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 266 000K ÷ $1 379 000K
= 1,64


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Bath & Body Works Inc
BBWI
1,64
Chico`s Fas, Inc.
CHS
1,14