Bath & Body Works Inc (BBWI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Przychody ze sprzedaży 7 560 000 7 882 000 11 847 000 12 914 000 13 237 000 12 632 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 4 305 000 4 027 000 7 180 000 8 464 000 8 338 000 7 673 000
Zysk ze sprzedaży brutto 3 255 000 3 855 000 4 667 000 4 450 000 4 899 000 4 959 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 879 000 1 846 000 3 087 000 3 472 000 3 563 000 3 231 000
Zysk operacyjny 1 376 000 2 009 000 1 580 000 978 000 1 336 000 1 728 000
Koszty odsetek netto 348 000 388 000 438 000 378 000 385 000 406 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 045 000 1 423 000 1 092 000 -181 000 857 000 1 312 000
Podatek dochodowy 251 000 348 000 248 000 185 000 213 000 329 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 800 000 1 333 000 844 000 -366 000 644 000 983 000