Amedisys Inc. (AMED)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 95 377 49 436 40 540 17 956 26 566 67 834 42 694 124 458
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 36 598 42 335 38 043 54 850 40 692 27 997 35 954 30 104
Należności w tys. USD 278 785 294 122 296 785 302 470 305 413 293 579 274 961 274 570
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 462 401 353 050 355 529 367 200 427 372 380 154 374 282 454 349
Wskaźnik płynności szybkiej 0,89 1,09 1,06 1,02 0,87 1,02 0,94 0,94

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($95 377K + $36 598K + $278 785K) ÷ $462 401K
= 0,89


Analiza porównawcza

2023/Q2

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Amedisys Inc.
AMED
0,89
Addus HomeCare Corporation
ADUS
1,55
Chemed Corp.
CHE
1,08