Amedisys Inc. (AMED)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 223 200 2 214 110 2 071 520 1 955 630 1 662 580 1 533 680
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 260 420 1 233 360 1 185 370 1 150 340 992 863 900 726
Zysk ze sprzedaży brutto 962 774 980 756 886 150 805 296 669 715 632 954
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 228 707 212 713 192 122 188 434 166 897 159 980
Zysk operacyjny 183 781 238 615 189 048 178 942 155 148 108 559
Koszty odsetek netto 22 050 9 476 10 746 14 437 7 092 4 873
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 160 244 280 231 210 819 170 410 158 988 80 801
Podatek dochodowy 42 545 70 065 25 635 42 503 38 859 50 118
Udziały niekontrolujące -910 1 094 1 576 1 074 783 382
Zysk (strata) netto 118 609 209 072 183 608 126 833 119 346 30 301