Amedisys Inc. (AMED)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 7,49 8,05 8,12 8,23 8,80
Rotacja zobowiązań 28,82 32,27 27,78 36,80 34,80
Rotacja kapitału pracującego 66,50 82,83 1 012,53

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 48,73 45,33 44,96 44,35 41,49
Cykl zobowiązań dni 12,67 11,31 13,14 9,92 10,49

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 138,72 120,10 87,34 69,56 56,46
Rotacja aktywów razem 1,12 1,19 1,32 1,55 2,32