Amedisys Inc. (AMED)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 40 540 42 694 81 808 30 294 20 229
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 38 043 35 954 23 482 16 468 14 917
Należności w tys. USD 296 785 274 961 255 145 237 596 188 972
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 355 529 374 282 456 337 326 943 222 476
Wskaźnik płynności szybkiej 1,06 0,94 0,79 0,87 1,01

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($40 540K + $38 043K + $296 785K) ÷ $355 529K
= 1,06


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Amedisys Inc.
AMED
1,06
Addus HomeCare Corporation
ADUS
1,70
Chemed Corp.
CHE
0,88