Amedisys Inc. (AMED)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 40 540 42 694 81 808 30 294 20 229
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 38 043 35 954 23 482 16 468 14 917
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 355 529 374 282 456 337 326 943 222 476
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,22 0,21 0,23 0,14 0,16

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($40 540K + $38 043K) ÷ $355 529K
= 0,22


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Amedisys Inc.
AMED
0,22
Addus HomeCare Corporation
ADUS
0,74
Chemed Corp.
CHE
0,41