AdaptHealth Corp (AHCO)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 63 449 141 796 -161 632 -14 996
Kapitał własny w tys. USD 2 151 160 2 061 910 354 889 -14 519
ROE 2,95% 6,88% -45,54%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $63 449K ÷ $2 151 160K
= 2,95%


Analiza porównawcza

2022