AdaptHealth Corp (AHCO)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja zapasów 19,99 16,32 15,29 33,26
Rotacja należności 8,27 6,82 6,18 6,74
Rotacja zobowiązań 11,47 8,10 4,70 5,56
Rotacja kapitału pracującego 23,01 14,42 17,35

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni 18,26 22,37 23,88 10,97
Cykl należności dni 44,13 53,52 59,11 54,18
Cykl zobowiązań dni 31,81 45,06 77,60 65,67

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja aktywów trwałych 6,10 6,16 9,56 8,33
Rotacja aktywów razem 0,57 0,47 0,58 0,97