AdaptHealth Corp (AHCO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 46 272 149 627 99 962 76 878
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 52 136 37 440 33 441 12 678
Należności w tys. USD 359 146 359 896 171 065 78 619
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 456 214 499 812 422 053 150 894
Wskaźnik płynności szybkiej 1,00 1,09 0,72 1,11

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($46 272K + $52 136K + $359 146K) ÷ $456 214K
= 1,00


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
AdaptHealth Corp
AHCO
1,00
Henry Schein Inc.
HSIC
0,91
Owens & Minor, Inc.
OMI
0,61
Patterson Companies Inc.
PDCO
0,91