AdaptHealth Corp (AHCO)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 63 449 141 796 -161 632 -14 996
Aktywa razem w tys. USD 5 219 590 5 250 480 1 813 470 546 122
ROA 1,22% 2,70% -8,91% -2,75%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $63 449K ÷ $5 219 590K
= 1,22%


Analiza porównawcza

2022