AdaptHealth Corp (AHCO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 46 272 149 627 99 962 76 878
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 52 136 37 440 33 441 12 678
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 456 214 499 812 422 053 150 894
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,22 0,37 0,32 0,59

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($46 272K + $52 136K) ÷ $456 214K
= 0,22


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
AdaptHealth Corp
AHCO
0,22
Henry Schein Inc.
HSIC
0,26
Owens & Minor, Inc.
OMI
0,13
Patterson Companies Inc.
PDCO
0,47