Verizon Communications Inc (VZ)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 065 000 4 210 000 4 803 000 2 234 000 2 605 000 2 082 000 1 857 000 1 661 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 6 363 000 8 067 000 7 503 000 8 251 000 7 015 000 10 861 000 8 087 000 5 215 000
Należności w tys. USD 25 085 000 23 602 000 23 186 000 22 856 000 24 506 000 23 670 000 23 909 000 23 615 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 53 223 000 55 677 000 51 404 000 47 768 000 50 171 000 53 141 000 49 224 000 46 585 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,63 0,64 0,69 0,70 0,68 0,69 0,69 0,65

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 065 000K + $6 363 000K + $25 085 000K) ÷ $53 223 000K
= 0,63


Analiza porównawcza

2023/Q4