Verizon Communications Inc (VZ)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 921 000 22 171 000 2 594 000 2 745 000 2 079 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 812 000 5 515 000 6 807 000 5 453 000 3 307 000
Należności w tys. USD 23 846 000 23 917 000 25 429 000 25 102 000 23 493 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 47 160 000 39 660 000 44 868 000 37 930 000 33 037 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,69 1,30 0,78 0,88 0,87

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 921 000K + $5 812 000K + $23 846 000K) ÷ $47 160 000K
= 0,69


Analiza porównawcza

2021