Verizon Communications Inc (VZ)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 065 000 2 605 000 2 921 000 22 171 000 2 594 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 6 363 000 7 015 000 5 812 000 5 515 000 6 807 000
Należności w tys. USD 25 085 000 24 506 000 23 846 000 23 917 000 25 429 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 53 223 000 50 171 000 47 160 000 39 660 000 44 868 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,63 0,68 0,69 1,30 0,78

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 065 000K + $6 363 000K + $25 085 000K) ÷ $53 223 000K
= 0,63


Analiza porównawcza

2023