Verizon Communications Inc (VZ)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 36 728 000 54 594 000 37 473 000 34 636 000 29 913 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 47 160 000 39 660 000 44 868 000 37 930 000 33 037 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,78 1,38 0,84 0,91 0,91

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $36 728 000K ÷ $47 160 000K
= 0,78


Analiza porównawcza

2021