Vista Outdoor Inc (VSTO)

ROE

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Zysk netto w tys. USD 473 226 266 012 -155 079 -648 443 -60 232
Kapitał własny w tys. USD 1 124 400 736 997 442 505 609 040 1 217 490
ROE 42,09% 36,09% -35,05% -106,47% -4,95%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $473 226K ÷ $1 124 400K
= 42,09%


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
ROE
Vista Outdoor Inc
VSTO
42,09%
Topgolf Callaway Brands Corp
MODG
4,18%
YETI Holdings Inc
YETI
17,04%