Vista Outdoor Inc (VSTO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 22 584 243 265 31 375 21 935 22 870
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 45 050 27 018 25 200 21 180 27 962
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 393 873 370 817 246 701 317 197 345 220
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,17 0,73 0,23 0,14 0,15

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($22 584K + $45 050K) ÷ $393 873K
= 0,17


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Vista Outdoor Inc
VSTO
0,17
Topgolf Callaway Brands Corp
MODG
0,27
YETI Holdings Inc
YETI
0,66