Vista Outdoor Inc (VSTO)

ROA

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Zysk netto w tys. USD -9 718 473 226 266 012 -155 079 -648 443
Aktywa razem w tys. USD 2 798 880 2 396 200 1 764 940 1 391 290 1 738 020
ROA -0,35% 19,75% 15,07% -11,15% -37,31%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-9 718K ÷ $2 798 880K
= -0,35%


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
ROA
Vista Outdoor Inc
VSTO
-0,35%
Topgolf Callaway Brands Corp
MODG
1,84%
YETI Holdings Inc
YETI
8,33%