Vista Outdoor Inc (VSTO)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 935 390 1 592 560 1 397 100 1 642 840 1 787 500
Zobowiązania handlowe w tys. USD 146 697 163 839 89 996 99 283 114 549
Rotacja zobowiązań 13,19 9,72 15,52 16,55 15,60

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 935 390K ÷ $146 697K
= 13,19


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja zobowiązań
Vista Outdoor Inc
VSTO
13,19
Topgolf Callaway Brands Corp
MODG
9,96
YETI Holdings Inc
YETI
5,91