Vista Outdoor Inc (VSTO)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 048 910 1 935 390 1 592 560 1 397 100 1 642 840
Zobowiązania handlowe w tys. USD 136 556 146 697 163 839 89 996 99 283
Rotacja zobowiązań 15,00 13,19 9,72 15,52 16,55

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 048 910K ÷ $136 556K
= 15,00


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja zobowiązań
Vista Outdoor Inc
VSTO
15,00
Hayward Holdings Inc
HAYW
7,48
Topgolf Callaway Brands Corp
MODG
12,48
YETI Holdings Inc
YETI
3,76