Vista Outdoor Inc (VSTO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 86 208 22 584 243 265 31 375 21 935
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 60 636 45 050 27 018 25 200 21 180
Należności w tys. USD 339 373 400 333 339 445 321 143 344 249
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 453 871 393 873 370 817 246 701 317 197
Wskaźnik płynności szybkiej 1,07 1,19 1,64 1,53 1,22

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($86 208K + $60 636K + $339 373K) ÷ $453 871K
= 1,07


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Vista Outdoor Inc
VSTO
1,07
Topgolf Callaway Brands Corp
MODG
0,46
YETI Holdings Inc
YETI
0,85