United Natural Foods Inc. (UNFI)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023/Q4
(29 lip 2023)
2023/Q3
(29 kwi 2023)
2023/Q2
(28 sty 2023)
2023/Q1
(29 paź 2022)
2022/Q4
(30 lip 2022)
2022/Q3
(30 kwi 2022)
2022/Q2
(29 sty 2022)
2022/Q1
(30 paź 2021)
Rotacja zapasów 11,41 10,51 10,20 9,15 10,51 9,49 9,77 9,17
Rotacja należności 34,05 30,59 30,10 21,81 23,83 23,15 22,40 21,84
Rotacja zobowiązań 14,68 14,10 14,26 13,11 14,21 14,16 13,65 12,27
Rotacja kapitału pracującego 28,61 24,36 22,20 16,41 20,96 17,87 21,24 20,54

Średnia liczba dni

2023/Q4
(29 lip 2023)
2023/Q3
(29 kwi 2023)
2023/Q2
(28 sty 2023)
2023/Q1
(29 paź 2022)
2022/Q4
(30 lip 2022)
2022/Q3
(30 kwi 2022)
2022/Q2
(29 sty 2022)
2022/Q1
(30 paź 2021)
Cykl zapasów dni 32,00 34,73 35,77 39,88 34,74 38,47 37,36 39,81
Cykl należności dni 10,72 11,93 12,12 16,74 15,32 15,77 16,29 16,71
Cykl zobowiązań dni 24,87 25,88 25,59 27,84 25,69 25,78 26,75 29,75

Długoterminowe

2023/Q4
(29 lip 2023)
2023/Q3
(29 kwi 2023)
2023/Q2
(28 sty 2023)
2023/Q1
(29 paź 2022)
2022/Q4
(30 lip 2022)
2022/Q3
(30 kwi 2022)
2022/Q2
(29 sty 2022)
2022/Q1
(30 paź 2021)
Rotacja aktywów trwałych 17,13 17,36 17,37 17,50 17,12 17,35 15,76 15,42
Rotacja aktywów razem 4,09 3,94 3,91 3,59 3,79 3,61 3,56 3,41