United Natural Foods Inc. (UNFI)

ROA

Obliczenia

2023
(29 lip 2023)
2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(1 sie 2020)
2019
(3 sie 2019)
Zysk netto w tys. USD 24 000 248 000 149 000 -274 140 -284 990
Aktywa razem w tys. USD 7 394 000 7 628 000 7 525 000 7 586 970 7 180 960
ROA 0,32% 3,25% 1,98% -3,61% -3,97%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $24 000K ÷ $7 394 000K
= 0,32%


Analiza porównawcza

2023