United Natural Foods Inc. (UNFI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(1 sie 2020)
2019
(3 sie 2019)
2018
(28 lip 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 44 000 41 000 46 993 42 350 23 315
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 184 000 157 000 251 891 226 727 50 122
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 417 000 2 487 000 2 370 070 2 108 950 699 224
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,09 0,08 0,13 0,13 0,11

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($44 000K + $184 000K) ÷ $2 417 000K
= 0,09


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
United Natural Foods Inc.
UNFI
0,09
Chefs` Warehouse Inc
CHEF
0,76
Performance Food Group Company
PFGC
0,07
SpartanNash Co
SPTN
0,13