United Natural Foods Inc. (UNFI)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(1 sie 2020)
2019
(3 sie 2019)
2018
(28 lip 2018)
Rotacja zapasów 10,51 10,24 9,93 8,90 7,66
Rotacja należności 23,83 24,43 23,67 20,07 17,64
Rotacja zobowiązań 14,21 14,00 13,86 12,60 16,83
Rotacja kapitału pracującego 20,96 25,35 19,86 14,66 9,38

Średnia liczba dni

2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(1 sie 2020)
2019
(3 sie 2019)
2018
(28 lip 2018)
Cykl zapasów dni 34,74 35,64 36,77 41,00 47,63
Cykl należności dni 15,32 14,94 15,42 18,19 20,69
Cykl zobowiązań dni 25,69 26,08 26,33 28,98 21,69

Długoterminowe

2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(1 sie 2020)
2019
(3 sie 2019)
2018
(28 lip 2018)
Rotacja aktywów trwałych 17,12 15,11 15,59 13,05 17,91
Rotacja aktywów razem 3,79 3,58 3,49 2,98 3,45