T-Mobile US Inc (TMUS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 5 135 000 5 030 000 6 647 000 4 540 000 4 507 000 6 888 000 3 151 000 3 245 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 054 000 2 984 000 2 846 000 3 217 000 3 108 000 2 920 000 2 487 000 2 418 000
Należności w tys. USD 9 148 000 8 970 000 9 371 000 9 378 000 9 568 000 9 372 000 9 595 000 9 077 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 20 928 000 21 711 000 24 569 000 23 846 000 24 742 000 26 362 000 20 622 000 21 423 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,83 0,78 0,77 0,72 0,69 0,73 0,74 0,69

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($5 135 000K + $3 054 000K + $9 148 000K) ÷ $20 928 000K
= 0,83


Analiza porównawcza

2023/Q4

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
T-Mobile US Inc
TMUS
0,83
Shenandoah Telecommunications Co.
SHEN
1,78
Telephone And Data Systems, Inc.
TDS
1,23