T-Mobile US Inc (TMUS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 79 571 000 80 118 000 68 397 000 44 998 000 43 310 000 40 604 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 36 206 000 36 605 000 28 266 000 18 521 000 18 354 000 17 708 000
Zysk ze sprzedaży brutto 43 365 000 43 513 000 40 131 000 26 477 000 24 956 000 22 896 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 21 607 000 20 238 000 18 926 000 14 139 000 13 161 000 12 259 000
Zysk operacyjny 8 107 000 6 892 000 7 054 000 5 722 000 5 309 000 4 653 000
Koszty odsetek netto 3 364 000 3 342 000 2 701 000 1 111 000 1 338 000 1 654 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 146 000 3 351 000 3 530 000 4 603 000 3 917 000 3 161 000
Podatek dochodowy 556 000 327 000 786 000 1 135 000 1 029 000 -1 375 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 2 590 000 3 024 000 3 064 000 3 468 000 2 888 000 4 481 000