T-Mobile US Inc (TMUS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 8 317 000 2 590 000 3 024 000 3 064 000 3 468 000 2 888 000 4 481 000
Amortyzacja 12 818 000 13 651 000 16 383 000 14 151 000 6 616 000 6 486 000 5 984 000
Zmiana stanu należności -420 000 -8 316 000 1 089 000 3 345 000 190 000 91 000 361 000
Zmiana stanu zapasów -206 000 -3 250 000 40 000 1 563 000 -120 000 -482 000 455 000
Zmiana stanu gotówki 628 000 -8 755 000 -3 754 000 8 857 000 325 000 -16 000 -4 281 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 18 559 000 16 781 000 13 917 000 8 640 000 6 824 000 3 899 000 7 962 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -10 811 000 -17 301 000 -21 692 000 -12 367 000 -7 358 000 -5 668 000 -11 065 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -5 829 000 -12 359 000 -19 386 000 -12 715 000 -4 125 000 -579 000 -11 064 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -12 097 000 -6 451 000 1 709 000 13 010 000 -2 374 000 -3 336 000 -1 179 000