T-Mobile US Inc (TMUS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 5 135 000 4 507 000 6 631 000 10 385 000 1 528 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 054 000 3 108 000 2 751 000 3 120 000 2 305 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 20 928 000 24 742 000 23 499 000 21 703 000 12 506 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,39 0,31 0,40 0,62 0,31

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($5 135 000K + $3 054 000K) ÷ $20 928 000K
= 0,39


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
T-Mobile US Inc
TMUS
0,39
Shenandoah Telecommunications Co.
SHEN
1,54
Telephone And Data Systems, Inc.
TDS
0,32