T-Mobile US Inc (TMUS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 631 000 10 385 000 1 528 000 1 203 000 1 219 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 751 000 3 120 000 2 305 000 1 676 000 1 903 000
Należności w tys. USD 8 942 000 7 853 000 4 508 000 4 318 000 4 227 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 23 499 000 21 703 000 12 506 000 10 267 000 11 515 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,78 0,98 0,67 0,70 0,64

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 631 000K + $2 751 000K + $8 942 000K) ÷ $23 499 000K
= 0,78


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
T-Mobile US Inc
TMUS
0,78
Shenandoah Telecommunications Co.
SHEN
2,46
Telephone And Data Systems, Inc.
TDS
1,58