T-Mobile US Inc (TMUS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 5 135 000 4 507 000 6 631 000 10 385 000 1 528 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 054 000 3 108 000 2 751 000 3 120 000 2 305 000
Należności w tys. USD 9 148 000 9 568 000 8 942 000 7 853 000 4 508 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 20 928 000 24 742 000 23 499 000 21 703 000 12 506 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,83 0,69 0,78 0,98 0,67

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($5 135 000K + $3 054 000K + $9 148 000K) ÷ $20 928 000K
= 0,83


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
T-Mobile US Inc
TMUS
0,83
Shenandoah Telecommunications Co.
SHEN
1,10
Telephone And Data Systems, Inc.
TDS
1,16