T-Mobile US Inc (TMUS)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 19,22 14,26 11,19 19,21 16,93
Rotacja należności 8,32 8,96 8,71 9,98 10,03
Rotacja zobowiązań 5,02 5,63 5,08 4,29 3,34
Rotacja kapitału pracującego 31,35

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 18,99 25,60 32,63 19,00 21,56
Cykl należności dni 43,89 40,74 41,91 36,57 36,39
Cykl zobowiązań dni 72,72 64,80 71,85 85,18 109,12

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 1,89 2,01 1,66 2,05 1,85
Rotacja aktywów razem 0,38 0,39 0,34 0,52 0,60