Interface Inc. (TILE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 97 564 97 252 103 053 81 301 80 989
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 30 339 38 320 23 747 35 768 40 229
Należności w tys. USD 182 807 171 676 139 869 177 482 179 004
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 220 470 261 812 193 300 263 275 223 587
Wskaźnik płynności szybkiej 1,41 1,17 1,38 1,12 1,34

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($97 564K + $30 339K + $182 807K) ÷ $220 470K
= 1,41


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Interface Inc.
TILE
1,41
Mohawk Industries, Inc.
MHK
1,01