Interface Inc. (TILE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 297 920 1 200 400 1 103 260 1 343 030 1 179 570 996 443
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 860 186 767 665 692 688 817 575 755 216 610 422
Zysk ze sprzedaży brutto 437 733 432 733 410 574 525 454 424 357 386 021
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 324 190 324 315 333 229 381 604 327 449 268 878
Zysk operacyjny 113 543 108 418 77 345 143 850 96 908 117 143
Koszty odsetek netto 29 929 29 681 29 244 25 656 15 436 7 128
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 41 917 72 633 -79 420 101 816 54 991 100 539
Podatek dochodowy 22 357 17 399 -7 491 22 616 4 738 47 293
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 19 560 55 234 -71 929 79 200 50 253 53 246