Interface Inc. (TILE)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Rotacja zapasów 2,81 2,90 3,03 3,22 2,92
Rotacja należności 7,10 6,99 7,89 7,57 6,59
Rotacja zobowiązań 10,99 8,93 11,80 10,80 11,39
Rotacja kapitału pracującego 3,27 3,87 3,65 4,71 3,52

Średnia liczba dni

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Cykl zapasów dni 129,98 126,04 120,52 113,21 125,01
Cykl należności dni 51,41 52,20 46,27 48,23 55,39
Cykl zobowiązań dni 33,21 40,85 30,92 33,79 32,04

Długoterminowe

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 4,36 3,64 3,07 4,14 4,03
Rotacja aktywów razem 1,02 0,90 0,84 0,94 0,92