Interface Inc. (TILE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 97 564 97 252 103 053 81 301 80 989
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 30 339 38 320 23 747 35 768 40 229
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 220 470 261 812 193 300 263 275 223 587
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,58 0,52 0,66 0,44 0,54

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($97 564K + $30 339K) ÷ $220 470K
= 0,58


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Interface Inc.
TILE
0,58
Mohawk Industries, Inc.
MHK
0,39