Constellation Brands Inc (STZ)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 133 500 199 400 460 600 81 400 93 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 380 400 437 900 204 300 185 400 192 100
Należności w tys. USD 1 075 800 1 119 200 1 088 500 1 215 200 1 267 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 968 300 2 698 800 1 269 100 2 311 800 3 163 800
Wskaźnik płynności szybkiej 0,54 0,65 1,38 0,64 0,49

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($133 500K + $380 400K + $1 075 800K) ÷ $2 968 300K
= 0,54


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Constellation Brands Inc
STZ
0,54
Brown-Forman Corp.
BF.B
1,89