Constellation Brands Inc (STZ)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
Rotacja zapasów 2,47 2,61 3,21 3,05 1,89
Rotacja należności 9,46 8,51 8,60 7,50 7,01
Rotacja zobowiązań 4,97 4,57 9,02 7,52 6,54
Rotacja kapitału pracującego 19,28 15,10 5,27 7,77 17,08

Średnia liczba dni

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
Cykl zapasów dni 147,97 139,60 113,58 119,61 192,68
Cykl należności dni 38,58 42,87 42,47 48,67 52,09
Cykl zobowiązań dni 73,37 79,79 40,47 48,56 55,78

Długoterminowe

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
Rotacja aktywów trwałych 1,48 1,57 1,61 1,71 1,69
Rotacja aktywów razem 0,41 0,37 0,35 0,33 0,30