Constellation Brands Inc (STZ)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 133 500 199 400 460 600 81 400 93 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 380 400 437 900 204 300 185 400 192 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 968 300 2 698 800 1 269 100 2 311 800 3 163 800
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,17 0,24 0,52 0,12 0,09

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($133 500K + $380 400K) ÷ $2 968 300K
= 0,17


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Constellation Brands Inc
STZ
0,17
Brown-Forman Corp.
BF.B
1,11