Constellation Brands Inc (STZ)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
2018
(28 lut 2018)
2017
(28 lut 2017)
Przychody ze sprzedaży 10 177 200 9 529 100 9 355 700 9 113 000 8 884 300 8 326 800 8 061 600
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 4 683 600 4 113 400 4 148 900 4 191 600 4 035 700 3 767 800 3 802 100
Zysk ze sprzedaży brutto 5 493 600 5 415 700 5 206 800 4 921 400 4 848 600 4 559 000 4 259 500
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 926 100 1 711 400 1 665 100 1 621 800 1 668 100 1 532 700 1 392 400
Zysk operacyjny 806 500 1 360 400 2 800 900 2 530 100 2 412 200 2 284 500 2 137 000
Koszty odsetek netto 398 700 356 400 385 700 428 700 367 100 332 000 333 300
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 383 600 310 400 2 542 900 -945 200 4 145 000 2 342 700 2 093 400
Podatek dochodowy 422 100 309 400 511 100 -966 600 685 900 11 900 554 200
Udziały niekontrolujące 32 500 41 400 33 800 33 200 23 200 11 900 4 100
Zysk (strata) netto -71 000 -40 400 1 998 000 -11 800 3 435 900 2 318 900 1 535 100