Pentair plc (PNR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 170 300 137 000 141 600 119 200 108 900 118 800 135 100 102 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 88 500 77 200 89 500 93 600 79 700 90 100 96 300 86 000
Należności w tys. USD 632 500 572 600 585 000 771 100 579 900 574 900 536 200 697 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 949 600 1 001 900 1 060 600 1 001 600 1 063 100 1 100 500 1 056 100 1 014 400
Wskaźnik płynności szybkiej 0,94 0,79 0,77 0,98 0,72 0,71 0,73 0,87

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($170 300K + $88 500K + $632 500K) ÷ $949 600K
= 0,94


Analiza porównawcza

2023/Q4

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Pentair plc
PNR
0,94
Watts Water Technologies, Inc.
WTS
1,63