Pentair plc (PNR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 4 104 500 4 121 800 3 764 800 3 017 800 2 957 200 2 965 100 4 936 500
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 585 300 2 757 200 2 445 600 1 960 200 1 905 700 1 917 400 3 107 400
Zysk ze sprzedaży brutto 1 519 200 1 364 600 1 319 200 1 057 600 1 051 500 1 047 700 1 829 100
Koszty badań i rozwoju 99 800 92 200 85 900 75 700 78 900 76 700 115 800
Koszty ogólnego zarządu 680 200 677 100 596 400 520 500 540 100 534 300 1 032 500
Zysk operacyjny 739 200 595 300 636 900 461 400 432 500 436 700 680 800
Koszty odsetek netto 118 300 61 800 12 500 23 900 30 100 32 600 87 300
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 618 900 550 600 626 800 432 100 407 500 379 800 489 200
Podatek dochodowy -4 000 67 400 70 800 75 000 45 800 58 100 9 200
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 622 700 480 900 553 000 358 600 355 700 347 400 666 500